Paket Arıtma Üniteleri

Evsel atık suların arıtılmasında maliyet bakımında avantajlı  olan ve havalandırma ile çökeltimin aynı reaktörde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli olup tümüyle BİOTEK tecrübeleri ve çalışmaları sonucunda evsel nitelikli atık Suların arıtılması amacıyla geliştirilmektedir

Atık su dengeleme havuzundan toplanan atık sular, dalgıç atık su pompası vasıtasıyla sistem girişinde bulunan ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki katı pisliklerden ayrıştırılır. Daha sonra ardışık kesikli reaktörde, atık suların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımıyla CO2 ve suya dönüşmektedir. Bunun için gerekli hava ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır.

Blowerdan sağlanan hava kabarcığı veren difüzörler yardımıyla tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atık sular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır. Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile NaOCl dozlanarak dezenfekte edilir.

Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır. Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gereken atık çamurlar mobil araçla sistemden uzaklaştırılmalıdır.

Paket Evsel Atıksu arıtma cihazları müşteri ihtiyacına göre değişik kapasitelerde çelik konstrüksiyon olarak üretilmektedir.

 

Kullanım alanları;

 • - Kamp yerleri ve şantiyeler,
 • - Oteller ve tatil köyleri,
 • - Geçici yerleşim alanları,
 • - Benzin istasyonları ve dinlenme tesisleri,
 • - Köyler ve küçük yerleşim alanları

 

Özellikleri;

 • ·         Otomatik çalışır ve minimum bakım ihtiyacı gösterir.
 • ·         Tıkanma problemi yoktur.
 • ·         Çelik konstrüksiyon olup, içi ve dışı korozyona dayanıklı epoksi boyanmıştır. İsteğe bağlı olarak içi su ile temas eden yüzeyler CTP kaplanabilir.
 • ·         Çamur üretimi azdır. Vidanjör masrafını ortadan kaldırır.
 • ·         Minimum yer ihtiyacı gösterir.
 • ·         Estetik bir görünüşü olan kompakt bir cihazdır.
 • ·         İşletme ve bakım masrafı yoktur.
 • ·         % 95 BOI giderme verimi elde edilir.
 • ·         Tesisi çalıştırmak için 1 teknisyen yeterlidir.
 • ·         Minimum enerji sarfiyatı göstermektedir.
 • ·         Cihazımızın havalandırma bölümlerinde hiçbir dolgu maddesi bulunmayıp koku yapmaz, dolgu maddesi ikmali ve tıkanma oluşmaz.