Kimyasal Desülfürizasyon Üniteleri

KİMYASAL DESÜLFÜRİZASYON

Biyogaz içerisindeki H2S’in giderim yöntemlerinden biri de Kimyasal desülfürizasyondur. Kimyasal desülfürizasyon yönteminde sisteme NaOH dozajı yapılarak biyogaz içerisindeki H2S, NaHS ve sodyum bikarbonatlara dönüştürülerek uzaklaştırılır. Biyotek Kimyasal Desülfürizasyon sistemi kimyasal sarfiyatı ve işletme maliyetleri de göz önüne alınarak en etkili performansı alacak şekilde geliştirilmiştir.

 

Kimyasal Desülfürizasyon Sistemimizin Avantajları

Tam otomatik sistem,

pH kontrolü ile kimyasal sarfiyat optimizasyonu,

Düşük yatırım maliyeti,

İşletme kolaylığı,

Opsiyonel olarak biyogaz analizörü ilave edilebilir,

Opsiyonel olarak profibus haberleşme olanağı,

 

Kullanım Alanları:

  - Atık Su Arıtma Tesisleri

  - Katı Atık depo Tesisleri

  - Kimya Sanayi

  - Kağıt Sanayi

  - Gıda Endüstrisi

  - Gübre Sanayi