Kapalı Tip Lagün Sistemleri

KAPALI TİP LAGÜN SİSTEMLERİ

 

Kapalı Lagün Sistemleri hayvan çiftliklerindeki gübrenin çevreye kötü koku yaymadan ve sızıntı oluşturmadan güvenli olarak depolanması amacı ile geliştirilmiştir. Kurulumu kolaydır. Tarafımızdan sağlanacak çizimlere ve ölçülere göre toprağın hazırlanması ve düzleştirilmesi yeterli olacaktır.

 

Özellikle hayvan çiftliklerinde gübrenin güvenli bir şekilde depolanması sıkıntı oluşturmaktadır. Gübre zamanla çevreye kötü koku saldığı, çevrede sinek problemi oluşturduğu gibi toprağa ve yeraltı sularına zarar vermektedir. Bu maksatla temsilciliğini yaptığımız Hollanda’lı Wiefferink firmasının geliştirdiği iki çeşit ürün vardır.

 

1.      Ecobag:  Fermente gübrelerin güvenli olarak depolanmasına olanak sağlayan elastiki depo sistemleridir.

 

 

 

2.      Combibag: Fermente gübrenin biyogaz ile birlikte depolanmasına olanak sağlayan elastili depo sistemleridir. Biyogaz depolanmasına olanak verdiği için ikinci kademe çürütücü (post digester) olarak da kullanılabilir.

 

 

Sistemin Genel Özellikleri ve Avantajları:

  • ·         7.000 m3 hacme kadar depolama olanağı,
  • ·         Düşük yatırım maliyeti ve kolay kurulum,
  • ·         İnşai işlem ve inşaat ruhsatı gerektirmez,
  • ·         Koku ve sinek problemi oluşumunu önler,
  • ·         Toprağa ve su kaynaklarına gübre sızıntısını önler,
  • ·         Opsiyonel olarak mikser ve ısıtma sistemi ilave edilebilir,
  • ·         Çok yüksek kimyasal dayanımı ve mevsim şartlarına dayanım,
  • ·         5 yıl garanti,

 

UYARI!!!Ülkemizde 19 Temmuz 2013 tarihinden itibaren resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Koku Oluşturan Emülsiyonların Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde çiftliklerde bu zararlara karşı önlem almak zorunlu hale gelecektir. Sunduğumuz bu sistemler ile yönetmeliklere uygun önlemler alabilirsiniz.