Biyolojik Desülfürizasyon Üniteleri

BİYOLOJİK DESÜLFÜRİZASYON

Biyogaz, içerisinde genel H2S içermektedir. Biyogazdaki hidrojen sülfür, çevresel zararları ve gaz motorlarında korozyona sebep vermesi nedeniyle giderilmesi gerekir. Biotek biyolojik desülfürizasyon sistemi yüksek performans ve yüksek işletme maliyeti avantajı sağlar. Biyolojik Desülfürizasyon ünitelerimizde sülfüre duyarlı özel bakteriler kullanılır. Bu bakteriler belirli orandaki O2 varlığında gazın içindeki H2S’i elementer sülfüre ve Sülfürik aside çevirerek gaz ortamından ayırırlar.

 

Biyolojik Desülfürizasyon Sistemimizin Genel Özellikleri:

Tam otomatik sistem

Yüksek verim ve düşük işletme maliyeti

Çevreye dost, atık bertaraf maliyeti gerektirmez,

Kimyasal kullanımı olmadığı için NaOH, FeCl3 gibi kimyasal sarfiyatı yok

Düşük bakım ve işletme maliyeti,

Opsiyonel olarak biyogaz analizörü ilave edilebilir,

Opsiyonel olarak su ısıtma sistemi ilave edilebilir,

Opsiyonel olarak profibus bağlantısı yapılabilir,

 

Kullanım alanları:

  •   - Atık Su Arıtma Tesisleri
  •   - Katı Atık depo Tesisleri
  •   - Kimya Sanayi
  •   - Kağıt Sanayi
  •   - Gıda Endüstrisi
  •   - Gübre Sanayi