Aktif Karbonlu Koku Giderim Filtreleri

KOKU GİDERİM ÜNİTELERİ

Birçok işletme ve atık su arıtma tesisleri saldıkları kokular ile çevredeki yerleşim alanlarında rahatsızlık oluşturmaktadır. Aslında bu tarz tesisler ilk kuruldukları yıllarda yerleşim alanlarından uzak mesafelerde olduğu için bir problem oluşturmuyordu ancak zamanla şehirler büyüdükçe, yerleşim alanları tesislere yaklaşmaya başladıkça koku problemleri de ön plana çıkmaya başlamıştır.

 

Çevre ve Orman Bakanlığının 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe soktuğu 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 9 uncu maddesine dayanılarak çevreye kötü koku yayan bütün işletme ve fabrikaların bu konuda önlem alması gerekmektedir. Buna uymayan işletme ve fabrikalar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

 

Firmamız bu alanda, Kimyasal ve Aktif Karbonlu koku giderim üniteleri olmak üzere iki farklı yöntem ile çözüm oluşturmaktadır. İşletmeniz hakkında vereceğiniz detaylara göre sizin için en uygun tasarımı ve ürünü konusunda deneyimli mühendislerimiz belirleyerek sizlere yardımcı olacaklardır.

 

1.      Kimyasal Koku Giderim Sistemleri:

Atık su arıtma tesislerinde kukuya neden olan başlıca emülsiyonlar H2S ve NH3’dür. Bu yöntemde kokuya neden olan gaz, fanlar vasıtası ile tek kademeli veya çift kademeli kule sistemine gönderilir. Kule sistemine gönderilen gaz çeşitli kimyasallar ile yıkanarak içerisinde kokuya neden olan H2S ve NH3 gazları giderilerek atmosfere salınır.

2.      Aktif Karbon Koku Giderim Sistemleri:

İşletmelerde, H2S veya NH3’ün yanında farklı bileşikler de kokuya neden olabilir. Bunların başında VOC diye belirtilen uçucu organik bileşikler ve merkaptanlar gelir. Kimyasal koku giderim üniteleri ile bunların giderilmesi mümkün değildir. Bu amaçla çeşitli tiplerde Aktif Karbon Filtreler kullanılır. Her aktif karbon her işletme için uygun olmayabilir. Portföyümüzde, ham aktif karbonun yanında çeşitli kimyasallar emdirilerek aktivitesi arttırılmış aktif karbonlar da mevcuttur. Bu alanda kullandığımız ürünler Avrupa menşeili olup İspanyol Bioconservacion firmasının geliştirdiği ürünleri kullanmaktayız.